Ekonomski fakultet u brojkama:

Poruka studenta:

Ana Dragović

Ako vas privlači svet finansija, funkcionisanje banaka, upravljanje preduzećem, uspostavljanje trgovinskih odnosa, ako želite da steknete marketinške veštine, onda je Ekonomski fakultet pravi izbor, zbog stručnosti i predanosti profesora, sticanja znanja koja će vas osposobiti za rad u praksi, potenciranja rada u grupama i rešavanja praktičnih problema, kao i opuštene atmosfere na predavanjima.

Ana Dragović
četvrta godina, smer Međunarodne finansije