Ekonomski fakultet u brojkama:

Poruka studenta:

Ana Purković

Na prvom i pravom fakultetu naići ćete na dobar spoj pružanja vrhunskog znanja i mnogo mogućnosti za dalje usavršavanje vašeg obrazovanja i sposobnosti.

Ana Purković
 student treće godine, smer Trgovinski menadžment i marketing