Ekonomski fakultet u brojkama:

Poruka studenta:

Maja Stojaković

Još nekoliko koraka me deli do finalnog skoka i moje prve diplome. Iza sebe imam strmovitu putanju, punu prepreka, koje je moguće prebroditi uz upornost, volju i istrajnost u iskrenoj želji za znanjem i uspehom. Za neke prepone je bila potrebna i višemesečna priprema, katkad i ponavljanje poteza, ali pozitivni komentari i pohvale moje obrazovne ustanove na međunarodnim seminarima i letnjim školama su mi davali ponovan polet u stremljenju ka mom prvom cilju na karijernoj cesti. 

Kod nas postoji puno puteva i prečica za dostizanje diplome ekonomiste. Smatram da sam izabrala pravi!

Maja Stojaković
Maja Stojaković, četvrta godina, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje