Osnovne akademske studije

Osnovne (akademske) studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu su višedimenzionalno i modularno koncipirane, tako da ide od opštih ka pojedinačnim i specifičnim znanjima koja se nude studentima.

U tom smislu, prva tri semestra su zajednička za sve studente, dok se u četvrtom semestru, uz obavezne zajedničke predmete, pojavljuju i predmeti čijim se izborom student opredeljuje za jedan od devet ponuđenih modula (smerova).
Studijski program osnovnih akademskih studija na Fakultetu obuhvata devet modula i to:
Ekonomska analiza i politika
Marketing
Računovodstvo, revizija i finansijski menadžment
Trgovinski menandžment i marketing
Finansije, bankarstvo i osiguranje
Turizam i hotelijerstvo
Statistika, informatika i kvantitativne finansije
Menadžment
Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina

Modularizovanim studijskim programom studenti se postepeno usmeravaju ka željenom ishodu - sticanju odgovarajućeg seta izlaznih opštih i stručnih kompetencija.
Po završetku ovog složenog i višedimenzionalog studijskog programa, nezavisno koji izborni modul izabare, student ovladava savremenim veštinama podrške i operativnog snalaženja, kao što su: kreativni individualni i timski rad, multimedijalne prezentacione veštine, veštine usmene i pismene komunikacije, poslovnog pregovaranja, istraživačkog i analitičkog snalaženja i kompjuterske veštine.
Izlazne kompetencije studenata su dodatno profilisane izbornim studijskim modulom koji student izabere i završi.  STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA, POSLOVNO UPRAVLjANjE I STATISTIKA

  PRVA GODINA ESPB Fond časova Semestar Način
polaganja
1 Osnovi ekonomije 10 60+60 1 P
2 Osnovi statističke analize 10 60+60 1 P+U
3 Matematika 10 60+60  1 P+U
4 Sociologija  4 60+0  2 U
5 Osnovi makroekonomije   8 60+45 2 P
6 Ekonomika preduzeća  8 60+45 2 P
7 Finansijsko računovodstvo 10 60+60 2 P


DRUGA GODINA
       
8 Teorija cena 10 60+60 3 P+U
9 Ekonomsko matematički metodi i modeli 10 60+60 3 P+U
10 Nacionalna ekonomija 9 60+45 3 U
11 Izborni Strani jezik  4 60+0 3 P+U
12 Međunarodna ekonomija  7 60+30 4 P
13 Strategijski menadžment 10 60+60 4 U
14 Izborni Strani jezik za ekonomiste 3 45+0 4* P+U
  * Studenti modula Računovodstvo, ravizija i finansijsko upravljanje slušaju ovaj predmet u VI semestru

Ekonomska analiza i politika detaljnije zatvori
Studenti studijskog modula Ekonomska analiza i politika u potpunosti će biti osposobljeni za primenu znanja na praktične poslovne probleme na mikro nivou i ekonomsko-političke probleme na makro nivou.
Posetite prezentaciju modula
Marketing detaljnije zatvori
Završavanjem prvog ciklusa studijskog modula Marketing, student stiče bazična znanja iz marketinga, podržana komplementarnim bazičnim znanjima iz ekonomije, statistike, biznisa i menadžmenta.
Posetite prezentaciju modula
Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje detaljnije zatvori
Studenti koji završe studijski modul Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje stiču sposobnost za kreativno rešavanje problema i donošenje odluka iz oblasti računovodstva, revizije i finansijskog upravljanja, kao i upravljanje preduzećima i drugim profitnim i neprofitnim organizacijama.
Posetite prezentaciju modula
Trgovinski menadžment i marketing detaljnije zatvori
Ukoliko se student opredeli da završi izborni studijski modul Trgovinski menadžment i marketing, on stiče sledeće kompetencije (na tržištu rada): planiranje nabavke; planiranje prodaje; planiranje logističkih tokova; poslovno pregovaranje; sklapanje kupoprodajnih ugovora; određivanje cena; stvaranje i održavanje dugoročnih odnosa sa poslovnim partnerima (CRM i PRM); upravljanje logističkim tokovima i troškovima; kreiranje i praćenje kupoprodajne dokumentacije.
Posetite prezentaciju modula
Finansije, bankarstvo i osiguranje detaljnije zatvori
Studenti studijskog modula Ekonomska analiza i politika u potpunosti će biti osposobljeni za primenu znanja na praktične poslovne probleme na mikro nivou i ekonomsko-političke probleme na makro nivou.  Oni se mogu uključiti na poslovima u okviru preduzeća, finansijskih institucija, banaka, javne uprave i državnih organa (na lokalnom i republičkom nivou).
Posetite prezentaciju modula
Turizam i hotelijerstvo detaljnije zatvori
Kada student završi izborni studijski modul Turizam i hotelijerstvo, on stiče kompetencije (na tržištu rada) za širok spektar poslova iz oblasti poslovne ekonomije, sa naglaskom na poslovima u turizmu, hotelijerstvu, putničkom saobraćaju, kongresnom biznisu, organizaciji sajmova, izložbi i drugih velikih manifestacija/ događaja, uključujući i poslove u javnom sektoru.
Posetite prezentaciju modula
Statistika, informatika i kvantitativne finansije detaljnije zatvori
Pohađanje modula Statistika, informatika i kvantitativne finansije omoćuva studentima da steknu široka znanja iz oblasti koja ima primenu u svim privrednim granama i javnom sektoru. U uslovima poslovanja u informatičkom dobu, sve je izraženija potreba za numeričkim analizama i interpretacijama procesa i pojava. Zbog toga je ovo grana sa najbržim rastom, a studenti Ekonomskog fakulteta su osposbljeni za uspešno obavljanje širokog spektra poslova iz oblasti statistike, informatike i kvantitativnih finansija.
Posetite prezentaciju modula
Menadžment detaljnije zatvori
Ukoliko se student opredeli da završi prvi ciklus studijskog modula Menadžment, on će biti osposobljen (na tržištu rada) za vođenje regularnih aktivnosti i novih poduhvata u oblastima: marketinga, finansija i računovodstva, proizvodnje, ljudskih resursa, logistike, planiranja i kontrole poslovanja, upravljanja kvalitetom, trgovine, turizma.
Posetite prezentaciju modula
Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina detaljnije zatvori
Opredeljujući se da završi studijski modul Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina, student bi trebalo da ovlada osnovnim znanjima iz oblasti međunarodnog poslovanja, konkretno, za obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u preduzećima. Takođe, studenti dobijaju osnovna znanja iz međunarodne trgovine i spoljnotrgovinske politike tako da mogu prihvatati poslove u državnim organima koji su nadležni za ovu oblast.
Posetite prezentaciju modula

Ekonomski fakultet u brojkama:

Novosti:

Pozdravna reč dekana

Dragi budući studenti,

Ukoliko se opredelite za studije ekonomije na našem fakultetu, budite sigurni da ćete, kroz široku lepezu od devet raznovrsnih modula, dobiti najkvalitetnija znanja i savladati najvažnije veštine iz odgovarajuće oblasti, što će vam otvoriti sva vrata ka željenoj profesiji.

Dobrodošli ste na Ekonomski fakultet školske 2013/14. godine.
prof. dr Branislav Boričić,
Dekan Ekonomskog fakulteta