Upis na Fakultet
Uslovi upisa
Upisna kvota
Školarina
Važni datumi
Formulari
Priručnik za prijemni ispit
Pripremna nastava
Otvorena vrata
Tvoj savetnik
Tim za promociju

Upis na Fakultet

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dugom 76 godina. Osnovana je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu još daleke 1937. godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.

Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u zemlji na području ekonomskih nauka. Na Fakultetu je do sada diplomiralo više od 40.000 studenata, oko 2.170 je nastavilo poslediplomske studije i steklo naziv magistra nauka dok je oko 730 steklo titulu doktora nauka. Fakultet zapošljava oko 130 nastavnika i saradnika.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je u školskoj 2013/2014. godini upisao 1.350 studenata. Upisna kvota za akademsku 2014/15. godinu biće objavljena u okviru javnog konkursa Vlade Republike Srbije.
 
Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu postoji trostepeni sistem akademskih studija koji obuhvata:
 1. osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine - 240 ESPB, sa mogućim izlaskom sa 180 ESB
 2. diplomske akademske studije u trajanju od 1 godine - 60 ESPB, sa sedam studijskih programa na srpskom jeziku i tri studijska programa na stranom jeziku,
 3. doktorske studije u trajanju od 3 godine - 180 ESPB, sa četiri studijska programa.

Nastavni plan redovnih (osnovnih akademskih) studija na Fakultetu obuhvata devet usmerenja i to:
 • Ekonomska analiza i politika
 • Marketing
 • Računovodstvo, revizija i finansijski menadžment
 • Trgovinski menandžment i marketing
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Turizam i hotelijerstvo
 • Statistika, informatika i kvantitativne finansije
 • Menadžment
 • Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina

Novosti:

Pozdravna reč dekana

Dragi budući studenti,

Ukoliko se opredelite za studije ekonomije na našem fakultetu, budite sigurni da ćete, kroz široku lepezu od devet raznovrsnih modula, dobiti najkvalitetnija znanja i savladati najvažnije veštine iz odgovarajuće oblasti, što će vam otvoriti sva vrata ka željenoj profesiji.

Dobrodošli ste na Ekonomski fakultet školske 2013/14. godine.
prof. dr Branislav Boričić,
Dekan Ekonomskog fakulteta