Upis na Fakultet

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dugom 76 godina. Osnovana je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu još daleke 1937. godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.

Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u zemlji na području ekonomskih nauka. Na Fakultetu je do sada diplomiralo više od 40.000 studenata, oko 2.170 je nastavilo poslediplomske studije i steklo naziv magistra nauka dok je oko 730 steklo titulu doktora nauka. Fakultet zapošljava oko 130 nastavnika i saradnika.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je u školskoj 2013/2014. godini upisao 1.350 studenata, a u školskoj 2015/16. godini će upisati 1500 studenata.
 
Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu postoji trostepeni sistem akademskih studija koji obuhvata:
1. osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine - 240 ESPB, sa mogućim izlaskom sa 180 ESB
2. diplomske akademske studije (master studije) u trajanju od 1 godine - 60 ESPB, sa sedam studijskih programa na srpskom jeziku i tri studijska programa na stranom jeziku,
3. doktorske studije u trajanju od 3 godine - 180 ESPB, sa četiri studijska programa.


Ekonomski fakultet u Beogradu  će u školskoj 2015/16. godini upisati ukupno 1500 studenata od čega:


- 570  studenata na teret budžeta;


- 930 samofinansirajućih studenata - 330 na četvorogodišnji , a 600 na trogodišnji studijski program osnovnih akademskih studija Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika.  


Napomena: 
Diferenciranje programa rezultat je prilagođavanja studija standardima evropskog obrazovnog procesa.


Prednosti diferenciranja programa osnovnih akademskih studija su i sledeće:

 • - U odnosu na prethodnu godinu, broj studenata koji će upisati Ekonomski fakultet je povećan za 150.
 • - Studijski programi četvorogodišnjih i trogodišnjih studija su međusobno kompatibilni (videti dokumenta za akreditaciju na adresihttp://www.ekof.bg.ac.rs/akreditacija.php):
  • - prijemni ispit je jedinstven, kao i procedura upisa,
  • - nastava i ispiti na Fakultetu, se organizuju zajedno i
  • - obezbeđena je potpuna horizontalna i vertikalna mobilnost.

Studenti upisani na bilo koji od dva ponuđena programa, tokom studija, mogu da promene program. Već u drugoj godini studenti upisani na trogodišnje studije mogu preći na četvorogodišnji program. Student upisan na trogodišnje studije može nastaviti osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju, čime stiče pravo na nastavak studiranja u okviru drugog ciklusa akademskih studija, a nakon završenih master studija i mogućnost da upiše i završi doktorske studije u okviru programa trećeg nivoa akademskog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Studenti Ekonomskog fakulteta, kada polože predmete u obimu od 180 ESPB, imaju i mogućnost nastavka školovanja na dvogodišnjem master programu na drugim fakultetima.


Nastavni plan redovnih (osnovnih akademskih) studija na Fakultetu obuhvata devet usmerenja i to:
 • Ekonomska analiza i politika
 • Marketing
 • Računovodstvo, revizija i finansijski menadžment
 • Trgovinski menandžment i marketing
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Turizam i hotelijerstvo
 • Statistika, informatika i kvantitativne finansije
 • Menadžment
 • Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina
Milica
Milica

"Upisuješ fakultet? To je samo tvoj izbor. Saznaj što više pre nego što ga napraviš. Mi smo tu da odgovorimo na sva tvoja pitanja.  Ja sam Milica, student smera Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina, i pomoći ću ti da doneseš pravu odluku."

Novosti:

Pozdravna reč dekana

Dragi budući studenti,

Ukoliko se opredelite za studije ekonomije na našem fakultetu, budite sigurni da ćete, kroz široku lepezu od devet raznovrsnih modula, dobiti najkvalitetnija znanja i savladati najvažnije veštine iz odgovarajuće oblasti, što će vam otvoriti sva vrata ka željenoj profesiji.

Dobrodošli ste na Ekonomski fakultet školske 2013/14. godine.
prof. dr Branislav Boričić,
Dekan Ekonomskog fakulteta