Upis na Fakultet

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dugom 76 godina. Osnovana je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu još daleke 1937. godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.

Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u zemlji na području ekonomskih nauka. Na Fakultetu je do sada diplomiralo više od 40.000 studenata, oko 2.170 je nastavilo poslediplomske studije i steklo naziv magistra nauka dok je oko 730 steklo titulu doktora nauka. Fakultet zapošljava oko 130 nastavnika i saradnika.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je u školskoj 2013/2014. godini upisao 1.350 studenata, a u školskoj 2015/16. godini će upisati 1500 studenata.
 
Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu postoji trostepeni sistem akademskih studija koji obuhvata:
1. osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine - 240 ESPB, sa mogućim izlaskom sa 180 ESB
2. diplomske akademske studije (master studije) u trajanju od 1 godine - 60 ESPB, sa sedam studijskih programa na srpskom jeziku i tri studijska programa na stranom jeziku,
3. doktorske studije u trajanju od 3 godine - 180 ESPB, sa četiri studijska programa.


Ekonomski fakultet u Beogradu  će u školskoj 2015/16. godini upisati ukupno 1500 studenata od čega:


- 570  studenata na teret budžeta;


- 930 samofinansirajućih studenata - 330 na četvorogodišnji , a 600 na trogodišnji studijski program osnovnih akademskih studija Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika.  


Napomena: 
Diferenciranje programa rezultat je prilagođavanja studija standardima evropskog obrazovnog procesa.


Prednosti diferenciranja programa osnovnih akademskih studija su i sledeće:

 • - U odnosu na prethodnu godinu, broj studenata koji će upisati Ekonomski fakultet je povećan za 150.
 • - Studijski programi četvorogodišnjih i trogodišnjih studija su međusobno kompatibilni (videti dokumenta za akreditaciju na adresihttp://www.ekof.bg.ac.rs/akreditacija.php):
  • - prijemni ispit je jedinstven, kao i procedura upisa,
  • - nastava i ispiti na Fakultetu, se organizuju zajedno i
  • - obezbeđena je potpuna horizontalna i vertikalna mobilnost.

Studenti upisani na bilo koji od dva ponuđena programa, tokom studija, mogu da promene program. Već u drugoj godini studenti upisani na trogodišnje studije mogu preći na četvorogodišnji program. Student upisan na trogodišnje studije može nastaviti osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju, čime stiče pravo na nastavak studiranja u okviru drugog ciklusa akademskih studija, a nakon završenih master studija i mogućnost da upiše i završi doktorske studije u okviru programa trećeg nivoa akademskog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Studenti Ekonomskog fakulteta, kada polože predmete u obimu od 180 ESPB, imaju i mogućnost nastavka školovanja na dvogodišnjem master programu na drugim fakultetima.


Nastavni plan redovnih (osnovnih akademskih) studija na Fakultetu obuhvata devet usmerenja i to:
 • Ekonomska analiza i politika
 • Marketing
 • Računovodstvo, revizija i finansijski menadžment
 • Trgovinski menandžment i marketing
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Turizam i hotelijerstvo
 • Statistika, informatika i kvantitativne finansije
 • Menadžment
 • Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina
Jovana
Jovana


Ćao svima, ja sam Jovana, student IV godine smera Trgovinski marketing i menadžment i tu sam za sva vaša pitanja.
Pokušaću da vam dočaram studiranje na EKOF-a i sve prednosti koje vas očekuju ukoliko želite da postanete moj kolega. Čekam vaše porukice i dođite na Open day da se upoznamo i lično. Srećno! 

Novosti:

Pozdravna reč dekana

Dragi budući studenti,

Ukoliko se opredelite za studije ekonomije na našem fakultetu, budite sigurni da ćete, kroz široku lepezu od devet raznovrsnih modula, dobiti najkvalitetnija znanja i savladati najvažnije veštine iz odgovarajuće oblasti, što će vam otvoriti sva vrata ka željenoj profesiji.

Dobrodošli ste na Ekonomski fakultet školske 2013/14. godine.
prof. dr Branislav Boričić,
Dekan Ekonomskog fakulteta